MĒS VĀCAM PŪĻA FINANSĒJUMU

Projekta apraksts


KEEPP veic kopfinansēšanas kampaņu emisijas platformā Fintelum.

KEEPP projekta pamatā ir uzņēmējdarbība, kuras mērķis ir attīstīt tirgū pārbaudītu īstermiņa un ilgtermiņa mantu uzglabāšanas tīklu plašam klientu lokam – gan fiziskām personām, gan juridiskām personām. Pirmajā fāzē projekts tiek īstenots Latvijā, bet nākamajā fāzē KEEPP projekts tiks virzīts Lietuvas un Igaunijas tirgū, tādējādi nodrošinot Baltijas valstu pārklājumu.


  • KEEPP ir radies, apvienojot pieredzi un ieguldījumu no diviem Latvijas uzņēmumiem SIA KnK Mefab un SIA PP Property. Šīs pieredzes un ieguldījumu apvienojums kopā ar esošajām tirgus tendencēm ir KEEPP projekta pamatā.
  • KEEPP mērķis ir radīt cilvēkiem pieejamus un lietošanā vienkāršus pašapkalpošanās mantu uzglabāšanas risinājumus. Apvienojot pieejamību un vienkāršumu, esam radījuši vērtīgu pakalpojumu, kas laika gaitā kļūs neatņemama cilvēku ikdienas sastāvdaļa – ērti pieejama un izdevīga mantu glabātuve, kurā droši uzglabāt savas personīgās mantas.

KEEPP pakalpojumu koncepts no 2018. gada līdz AS KEEPP dibināšanai tika testēts Latvijas tirgū ar nosaukumu CityBox (citybox.lv). Lai nodrošinātu uzņēmuma attīstību, tika mainīta uzņēmuma preču zīme un radīta jauna komercsabiedrība AS KEEPP, kuras pamatkapitālā pārnesti līdzšinējie ieguldījumi, esošie klienti, naudas plūsmas, kā arī komandas iekrātā pieredze.

Piedāvājums

B klases akcija,
tokens Ethereum blokķēdē
Plānotais dividendes ienesīgums
gadā: ~15%
Meklētais ieguldījuma apjoms
min: EUR 350,000 max: EUR 850,000


Ieguldījuma veids: KEEPP B klases akciju iegāde, kuru reprezentē digitāls tokens Ethereum blokķēdē
Akcijas tips: B klases akcija
Akcijas tokena apzīmējums: KEP
Jurisdikcija: Latvijas Republika
Ieguldījuma valūta: EUR
Maksājumiem pieņemtās valūtas: EUR, BTC, ETH
Cena par vienu akciju: EUR 2.50, kas sastāv no nominālvērtības EUR 1.00 un uzcenojuma EUR 1.50
Minimālais ieguldījuma apjoms no viena ieguldītāja: EUR 50 (vai ekvivalents citā valūtā)
Maksimālais Ieguldījuma apjoms no viena ieguldītāja: EUR 100,000 (vai ekvivalents citā valūtā)
Minimālais meklētās ieguldījuma apjoms: EUR 350,000
Maksimālais meklētās ieguldījuma apjoms: EUR 850,000
Emisijas akciju proporcija pret kopējo akciju skaitu: 50%.
Plānotais dividendes ienesīgums gadā: aptuveni 15% (attiecībā pret ieguldīto summu)
KEEPP B klases akcijas tiek piedāvātas saskaņā ar Komerclikumu un Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta sešpadsmito daļu, un 16.1 pantu, līdz ar to uz sabiedrību neattiecās pienākums sagatavot un saskaņot ar FKTK prospektu vai vienkāršoto piedāvājuma dokumentu.

Bonuss
Personām, kas iegulda vismaz EUR 1,000, pēc pieprasījuma tiks piemērota atlaide 20% apmērā visiem keepp.lv pakalpojumiem 12 mēnešu garumā. Šis bonuss tiks piemērots katram individuāli no brīža, kad produkts būs pieejams, sākot ar 2021. gada otro pusi.

Attīstības plāns

350k Investīciju attīstības plāns 850k Investīciju attīstības plāns

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes (BUJ)

Kā notiek ieguldīšana?
Fiziskās un juridiskās personas var nopirkt KEEPP B klases akcijas laikā, kad tiek izsludināts publiskais piedāvājums uzņēmuma mājās lapā keepp.lv un fintelum.com mājas lapā un platformā. Ieguldīšanas process sastāv no iepazīšanās ar informatīvo materiālu, KYC/AML procedūras un akciju iegādes rēķina apmaksas. Visi tehniskie un atbilstības procesi tiek nodrošināti ar fintelum.com platformas palīdzību – vai nu tieši no projekta KEEPP.lv mājas lapas kā iframe risinājums, vai arī no fintelum.com mājas lapas un ir pieejams visiem reģistrētiem Fintelum lietotājiem. Nomaksas kārtība ir atkarīga no izvēlētās maksāšanas valūtas. Ja tas ir EUR, tad ieguldītājs izmanto savu internetbanku, veicot pārskaitījumu EUR valūtā. Ja tas ir BTC vai ETH, tad ieguldītājs izmanto savu kriptovalūtu maciņu vai biržas kontu un veic ārējo blokķēdes maksājumu attiecīgajā valūtā. Ieguldījums kriptovalūtās tiek pieņemts un konvertēts uz EUR vienībām, lai nodrošinātu Latvijas normatīvo aktu prasību, ka vērtspapīri tiek apmaksāti EUR valūtā.
Es neesmu profesionāls ieguldītājs, taču man ir iekrājumi, vai es varu ieguldīt?
Visām fiziskām personām ir tiesības iepazīties ar KEEPP publisko piedāvājumu un lemt par ieguldāmo apjomu. Katram ir svarīgi izlasīt visus pieejamos materiālus un apzināties iespējamos riskus, tāpat kā izmantot tikai brīvi pieejamos līdzekļus, kas nav saistīti ar parādsaistībām vai citiem apgrūtinājumiem.
Kādas ir priekšrocības ieguldot šāda veida projektā?
Ieguldot aktīvas uzņēmējdarbības kompānijas akcijās kopfinansējuma formātā, ieguldītājiem ir iespēja piedalīties mantu glābatuves biznesa attīstībā Latvijā un Baltijā, kā arī vēlāk Eiropā. Turklāt, lai papildus raisītu interesi par konkrēto uzņēmējdarbību, personām, kas iegulda vismaz EUR 1 000 (viens tūkstotis), tiks piemērota atlaide 20% apmērā, visiem keeep.lv pakalpojumiem 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu garumā.
Kādi ir galvenie riski un priekšrocības ieguldot kapitālsabiedrības akcijās?
Ieguldot uzņēmuma akcijās, lielākās priekšrocības ir iespēja piedalīties uzņēmuma izaugsmē ar tiesībām uz dividendi. Atšķirībā no ieguldījuma parāda vērtspapīros, kur pamatā ir vairāk vai mazāk fiksēta procentu likme, ieguldījums akcijās nenodrošina fiksētu atdevi. Taču tas nodrošina iespēju gūt lielāku vai mazāku sagaidāmo dividendi atkarība no uzņēmuma attīstības.
Kāds ir minimālais un maksimālais ieguldījuma apmērs?
Minimālais ieguldījuma apmērs ir EUR 50 (piecdesmit euro), maksimāla ieguldījuma summa ir EUR 100 000 (simts tūkstoši euro). Minimālā iegūldījuma summa, lai tiktu piemērota 20% atlaide uz keepp.lv servisiem, divpadsmit mēnešu laikā ir EUR 1 000 (viens tūkstotis euro).
Kādās valūtās ir iespējams ieguldīt?
Eiro (EUR), bitcoins (BTC), ēteris (ETH).
Kādi ir KEEPP konkurenti un ar ko KEEPP atšķiras no tiem?
Šobrīd lielākie konkurenti Latvijas tirgū ir “BOX Noliktavas”, "Self Storage” un citi mazāki spēlētāji. Self Storage piedāvā ar iekštelpu noliktavu risinājumus Krasta ielas rajonā. Pēc esošās informācijas var secināt, ka viņu noliktavas ir sasniegušas tuvu 100% noslogojumu. Šī uzņēmuma sniegto pakalpojumu lielākais mīnuss ir augstās nomas cenas un nepiemērota noliktavu lokācija. Uzņēmums BOX Noliktavas ir senākais "mazo" noliktavu piedāvātājs Latvijā un tam ir noliktavas dažādās Rīgas vietās. Tas atšķiras ar to, ka bija pirmais Latvijas tirgū un tam lielākā atpazīstamība nozarē. KEEPP uzņēmums ir pieredzējis tirgus attīstību pēdējo divu gadu laika un izvērtējis KEEPP piedāvājuma priekšrocības attiecība pret konkurentiem. Pirmkārt, tā ir cena – KEEPP piedāvātā cenu politika ir krietni demokrātiskāka un pieejamāka vidējam Latvijas iedzīvotājam. Otrkārt, KEEPP pašapkalpošanās noliktavas ir pieejamas jebkurā diennakts laikā un tiks izvietotas lokācijās, kur koncentrēsies paši iedzīvotāji ar atvieglotu piekļuvi pie noliktavām. Treškārt, mantu glabātavas vienības ir ergonomiskas un rūpīgi pārdomātas, ņemot vērā komandas pieredzi metālapstādē un divu gadu ilgo noliktavu tirgus izpēti.
Kāds ir KEEPP klienta profils? Kas ir galvenais patērētājs, uz kuru KEEPP orientējās?
KEEPP uzņēmuma potenciālo klientu profili ir ļoti dažādi, tie ir dažādu vecuma grupu pārstāvji, dažādi interešu pārstāvji, taču varam paredzēt, kura būs tā cilvēku grupa, kura KEEPP pakalpojumu izmantos visaktīvāk. Paredzam, ka KEEPP galvenais klients ir – ģimene. Tā ir 1-2 bērnu ģimene, kura dzīvo vienā no Rīgas bloku māju dzīvokļiem. Ģimene ar aktīvu dzīvesveidu un vidējiem ikmēneša ienākumiem.
Vai KEEPP noliktavu izvietošana jāsaskaņo ar pašvaldību/būvvaldi? Vai pastāv risks, ka tas ir pārāk ilgi, dārgi vai nav iespējams, un attiecīgi tas traucētu paredzētajiem attīstības plāniem? Kādi ir birokrātiskie šķēršļi nākamajās valstīs, kurās plānots attīstīt KEEPP?
KEEPP ir jāievēro Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr. 529 Ēku būvnoteikumi. Apzinot iespējamos scenārijus, paredzam, ka katra noliktavu punkta saskaņošana ar attiecīgo institūciju aizņems līdz 6 nedēļām. Igaunijā un Lietuvā no 2 līdz 4 nedēļām.
Kādas metodes tiks izmantotas, lai efektīvi piesaistītu mērķa auditoriju?
Lai iedzīvotāji varētu paust savu viedokli, aizvien populārāka kļūst apkaimes biedrību dibināšana. Biedrības pārstāv vietējo iedzīvotāju intereses un risina dažādas apkaimes problēmas un ieceres. KEEPP plāno veikt mārketinga aktivitātes, apmeklējot apkaimes biedrības, un to ietvaros popularizēt KEEPP sniegtos pakalpojumus. Tālāk izvietosim vides reklāmas daudzdzīvokļu ēku liftos, kāpņu telpās un gaiteņos, kā arī piedalīsimies nozares izstādēs.
Vai garāžas un līdzīga veida noliktavas uzskatāmas par tiešu vai netiešu konkurentu?
Kā minēts SVID analīzē, tad garāžas un līdzīga veida noliktavas uzskatāmas par netiešu konkurentu. Tā ir netieša konkurence, jo šī ir jau šobrīd eksistējoša opcija. To izvēlas cilvēki, kuriem šāda veida garāžas ir pieejamas (jaunas tiek celtas reti), un to izmantošana neprasa pārāk lielu piepūli vai laiku.
Kādas ir priekšrocības investoriem, kas iegulda šajā investīciju kampaņā salīdzinot ar nākamajām?
Investējot uzņēmuma kapitāldaļās risks un atdeve sadalās laikā ekponenciāli. Atkarībā no laika, kurā investors kļūst par akciju turētāju, atkarīga arī sagaidāmā atdeve. Jo agrāk tiek veikta investīcija, jo lielāka atdeve no iegādātajām akcijām dividendēs. Tāpat pirmajiem investoriem akciju uzcenojums ir zemāks salīdzinoši ar sagaidāmo atdevi. Katrs nākamais investīciju raunds ir sagaidāms ar lielāku akciju uzcenojumu, līdz ar to mazaku ienesību. Turklāt esošajiem investoriem būs priekšroka piedalīties nākamajās investīciju kampaņās salīdzinājumā ar jauniem investoriem, kas varētu gribēt kļūt par akciju īpašniekiem.
Kāpēc investēt Latvijā?
Dibināta 1918.gadā, Latvija atjaunoja savu neatkarību 1990.gadā un kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti 2004. gadā, kā arī eirozonas sastāvdaļu kopš 2014.gada. Latvija ir NATO, Apvienoto Nāciju un OECD dalībvalsts ar 1.9m lielu iedzīvotaju skaitu. Latvijā mīt augsti izglītoti un dažādi speciālisti. Lai gan tirgus nav liels, tas spēj nodrošināt pašmāju vajadzības un piedāvāt plašu eksportējamo preču un pakalpojumu klāstu. Ikgadu Latvijas iešzemes kopprodukts attīstās 2-4% apmērā (pre-Covid-19), atspoguļojot stabilu uz izaugsmi vērstu ekonomiku. Latvijā ir auglīga jaunuzņēmumu vide, kurā dažādas inovatīvas idejas labi spēj labi attīstīties. Patecoties salīdzinoši zemām darba spēka un uzņēmuma uzturēšanas izmaksām, idejas un produckti tiek attīstīti Latvijas teritorijā un 3-5 gadu laikā veiksmīgi eksportēti uz kaimiņvalstīm. Starp OECD valstīm, Latvija ierindojas kā #3 nodokļu kokurētspējā. Uzņēmumi tiek aplikti ar 20% ienākuma nodokli (effektīvā likme 25%) tikai pie peļņas sadales jeb dividenžu izmaksas.
Kas notiek, ja netiek savākta minimālā summa?
Ja minimālā summa netiek piesaistīta, ieguldītā nauda tiek atgriezta maksātājiem ar iespējami minimāliem izdevumiem transakciju procesā (EUR, BTC, ETH pārskaitījumu komisijas).
Kad tiek plānota pirmā dividende?
Saskaņā ar Akcionāru līgumu KEEPP A klases akciju turētajiem ir pienākums pēc katra pārskata gada izmaksāt ne mazāk par 50% no Sabiedrības peļņas visiem KEEPP A un B klases akciju turētājiem. Ja divus pārskata gadus pēc kārtas KEEPP ir bijusi peļņa, bet A klases akcionāri ir lēmuši par tās neizmaksāšanu un 100% ieguldīšanu Keepp attīstībā, B klases akciju turētāji iegūst pilnas balsstiesības proporcionāli savu turēto akciju skaitam līdz brīdim, kad tiek izmaksātas visas iepriekšējo gadu ieturētas dividendes. Veicot dividenžu izmaksu, B klases akciju turētāji tās saņem pirms citiem akcionāriem. Dividendes tiek izmaksātas uz katra akcionāra norādīto bankas kontu. Atkarībā no Ieguldītāja rezidences valsts pirms dividenžu izmaksas KEEPP var ieturēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.