Projekta apraksts

KEEPP projekta pamatā ir uzņēmējdarbība, kuras mērķis ir attīstīt tirgū pārbaudītu īstermiņa un ilgtermiņa mantu uzglabāšanas tīklu plašam klientu lokam – gan fiziskām personām, gan juridiskām personām. Pirmajā fāzē projekts tiek īstenots Latvijā, bet nākamajā fāzē KEEPP projekts tiks virzīts Lietuvas un Igaunijas tirgū, tādējādi nodrošinot Baltijas valstu pārklājumu.


  • KEEPP ir radies, apvienojot pieredzi un ieguldījumu no diviem Latvijas uzņēmumiem SIA KnK Mefab un SIA PP Property. Šīs pieredzes un ieguldījumu apvienojums kopā ar esošajām tirgus tendencēm ir KEEPP projekta pamatā.
  • KEEPP mērķis ir radīt cilvēkiem pieejamus un lietošanā vienkāršus pašapkalpošanās mantu uzglabāšanas risinājumus. Apvienojot pieejamību un vienkāršumu, esam radījuši vērtīgu pakalpojumu, kas laika gaitā kļūs neatņemama cilvēku ikdienas sastāvdaļa – ērti pieejama un izdevīga mantu glabātuve, kurā droši uzglabāt savas personīgās mantas.

KEEPP pakalpojumu koncepts no 2018. gada līdz AS Keepp dibināšanai tika testēts Latvijas tirgū ar nosaukumu CityBox (citybox.lv). Lai nodrošinātu uzņēmuma attīstību, tika mainīta uzņēmuma preču zīme un radīta jauna komercsabiedrība AS Keepp, kuras pamatkapitālā pārnesti līdzšinējie ieguldījumi, esošie klienti, naudas plūsmas, kā arī komandas iekrātā pieredze.

Piedāvājums

B klases akcija,
tokens Ethereum blokķēdē
Plānotais dividendes ienesīgums
gadā: ~15%
Meklētais ieguldījuma apjoms
min: EUR 350,000 max: EUR 850,000


Ieguldījuma veids: KEEPP B klases akciju iegāde, kuru reprezentē digitāls tokens Ethereum blokķēdē Akcijas tips: B klases akcija
Akcijas tokena apzīmējums: KEP
Jurisdikcija: Latvijas Republika
Ieguldījuma valūta: EUR
Maksājumiem pieņemtās valūtas: EUR, BTC, ETH
Cena par vienu akciju: EUR 2.50, kas sastāv no nominālvērtības EUR 1.00 un uzcenojuma EUR 1.50
Minimālais ieguldījuma apjoms no viena ieguldītāja: EUR 50 (vai ekvivalents citā valūtā)
Maksimālais Ieguldījuma apjoms no viena ieguldītāja: EUR 100,000 (vai ekvivalents citā valūtā)
Minimālais meklētās ieguldījuma apjoms: EUR 350,000
Maksimālais meklētās ieguldījuma apjoms: EUR 850,000
Emisijas akciju proporcija pret kopējo akciju skaitu: 50%.
Plānotais dividendes ienesīgums gadā: aptuveni 15% (attiecībā pret ieguldīto summu)
KEEPP B klases akcijas tiek piedāvātas saskaņā ar Komerclikumu un Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta sešpadsmito daļu, un 16.1 pantu, līdz ar to uz sabiedrību neattiecās pienākums sagatavot un saskaņot ar FKTK prospektu vai vienkāršoto piedāvājuma dokumentu.

Bonuss
Personām, kas iegulda vismaz EUR 1,000, pēc pieprasījuma tiks piemērota atlaide 20% apmērā visiem keepp.lv pakalpojumiem 12 mēnešu garumā. Šis bonuss tiks piemērots katram individuāli no brīža, kad produkts būs pieejams, sākot ar 2021. gada otro pusi.

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes (BUJ)

Kā notiek ieguldīšana?
Fiziskās un juridiskās personas var nopirkt KEEPP B klases akcijas laikā, kad tiek izsludināts publiskais piedāvājums uzņēmuma mājās lapā keepp.lv un fintelum.com mājas lapā un platformā. Ieguldīšanas process sastāv no iepazīšanās ar informatīvo materiālu, KYC/AML procedūras un akciju iegādes rēķina apmaksas. Visi tehniskie un atbilstības procesi tiek nodrošināti ar fintelum.com platformas palīdzību – vai nu tieši no projekta KEEPP.lv mājas lapas kā iframe risinājums, vai arī no fintelum.com mājas lapas un ir pieejams visiem reģistrētiem Fintelum lietotājiem. Nomaksas kārtība ir atkarīga no izvēlētās maksāšanas valūtas. Ja tas ir EUR, tad ieguldītājs izmanto savu internetbanku, veicot pārskaitījumu EUR valūtā. Ja tas ir BTC vai ETH, tad ieguldītājs izmanto savu kriptovalūtu maciņu vai biržas kontu un veic ārējo blokķēdes maksājumu attiecīgajā valūtā. Ieguldījums kriptovalūtās tiek pieņemts un konvertēts uz EUR vienībām, lai nodrošinātu Latvijas nor- matīvo aktu prasību, ka vērtspapīri tiek apmaksāti EUR valūtā.
Es neesmu profesionāls ieguldītājs, taču man ir iekrājumi, vai es varu ieguldīt?
Visām fiziskām personām ir tiesības iepazīties ar KEEPP publisko piedāvājumu un lemt par ieguldāmo apjomu. Katram ir svarīgi izlasīt visus pieejamos materiālus un apzināties iespējamos riskus, tāpat kā izmantot tikai brīvi pieejamos līdzekļus, kas nav saistīti ar parādsaistībām vai citiem apgrūtinājumiem.
Kādas ir priekšrocības ieguldot šāda veida projektā?
Ieguldot aktīvas uzņēmējdarbības kompānijas akcijās kopfinansējuma formātā, ieguldītājiem ir iespēja piedalīties mantu glābatuves biznesa attīstībā Latvijā un Baltijā, kā arī vēlāk Eiropā. Turklāt, lai papildus raisītu interesi par konkrēto uzņēmējdarbību, personām, kas iegulda vismaz EUR 1 000 (viens tūkstotis), tiks piemērota atlaide 20% apmērā, visiem keeep.lv pakalpojumiem 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu garumā.
Kādi ir galvenie riski un priekšrocības ieguldot kapitālsabiedrības akcijās?
Ieguldot uzņēmuma akcijās, lielākās priekšrocības ir iespēja piedalīties uzņēmuma izaugsmē ar tiesībām uz dividendi. Atšķirībā no ieguldījuma parāda vērtspapīros, kur pamatā ir vairāk vai mazāk fiksēta procentu likme, ieguldījums akcijās nenodrošina fiksētu atdevi. Taču tas nodrošina iespēju gūt lielāku vai mazāku sagaidāmo dividendi atkarība no uzņēmuma attīstības.
Kāds ir minimālais un maksimālais ieguldījuma apmērs?
Minimālais ieguldījuma apmērs ir EUR 50 (piecdesmit euro), maksimāla ieguldījuma summa ir EUR 100 000 (simts tūkstoši euro). Minimālā iegūldījuma summa, lai tiktu piemērota 20% atlaide uz keepp.lv servisiem, divpadsmit mēnešu laikā ir EUR 1 000 (viens tūkstotis euro).
Kādās valūtās ir iespējams ieguldīt?
EUR, BTC, ETH.
Ar ko KEEPP atšķiras no konkurentiem? Kas ir KEEPP “odziņa”? Kāpēc, lai es izvēlētos KEEPP, ja apkārt ir vēl 3 līdzīgas pašapkalpošanās noliktavas?
Pirmkārt, tā ir cena – KEEPP piedāvāta cenu politika ir krietni zemāka kā alternatīviem risinājumiem. Otrkārt, KEEPP pašapkalpošanās noliktavas ir pieejamas jebkurā diennakts laikā. Treškārt, mantu glabātuves vienības ir ergonomiskas un rūpīgi pārdomātas.
Kāds ir KEEPP klienta profils? Kas ir galvenais patērētājs, uz kuru KEEPP orientējās?
KEEPP uzņēmuma potenciālo klientu profili ir ļoti dažādi, tie ir dažādu vecuma grupu pārstāvji, dažādi interešu pārstāvji, taču varam paredzēt, kura būs tā cilvēku grupa, kura KEEPP pakalpojumu izmantos visaktīvāk. Paredzam, ka KEEPP galvenais klients ir – ģimene. Tā ir 1-2 bērnu ģimene, kura dzīvo vienā no Rīgas bloku māju dzīvokļiem. Ģimene ar aktīvu dzīvesveidu un vidējiem ikmēneša ienākumiem.
Vai KEEPP noliktavu izvietošana jāsaskaņo ar pašvaldību/būvvaldi? Vai pastāv risks, ka tas ir pārāk ilgi, dārgi vai nav iespējams, un attiecīgi tas traucētu paredzētajiem attīstības plāniem? Kādi ir birokrātiskie šķēršļi nākamajās valstīs, kurās plānots attīstīt KEEPP?
KEEPP ir jāievēro Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr. 529 Ēku būvnoteikumi. Apzinot iespējamos scenārijus, paredzam, ka katra noliktavu punkta saskaņošana ar attiecīgo institūciju aizņems līdz 6 nedēļām. Igaunijā un Lietuvā no 2 līdz 4 nedēļām.
Kādas metodes tiks izmantotas, lai efektīvi piesaistītu mērķa auditoriju?
Lai iedzīvotāji varētu paust savu viedokli, aizvien populārāka kļūst apkaimes biedrību dibināšana. Biedrības pārstāv vietējo iedzīvotāju intereses un risina dažādas apkaimes problēmas un ieceres. KEEPP plāno veikt mārketinga aktivitātes, apmeklējot apkaimes biedrības, un to ietvaros popularizēt KEEPP sniegtos pakalpojumus. Tālāk izvietosim vides reklāmas daudzdzīvokļu ēku liftos, kāpņu telpās un gaiteņos, kā arī piedalīsimies nozares izstādēs.
Vai garāžas un līdzīga veida noliktavas uzskatāmas par tiešu vai netiešu konkurentu?
Kā minēts SVID analīzē, tad garāžas un līdzīga veida noliktavas uzskatāmas par netiešu konkurentu. Tā ir netieša konkurence, jo šī ir jau šobrīd eksistējoša opcija. To izvēlas cilvēki, kuriem šāda veida garāžas ir pieejamas (jaunas tiek celtas reti), un to izmantošana neprasa pārāk lielu piepūli vai laiku.